Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képviselőtestületi ülés 2010.09.16.

2010.09.17

Utolsó testületi ülés ebben a ciklusban

Kép Tegnap tartotta a 2006-2010-es önkormányzati ciklus utolsó ülését Pápa Város Képviselőtestülete. A 2006. október elsejei választásokat követően  Pápa Város Képviselőtestülete 2006. október 11-én tartotta alakuló ülését. A 23 fős képviselőtestület összetétele: 14 egyéni választókerületi képviselő a Fidesz-KDNP részéről, 9 képviselő a települési kompenzációs listáról, melyből 8 fő az MSZP és 1 fő az MDF listájáról szerzett mandátumot. A választás eredményeként a testület 82 százaléka, azaz 19 fő volt az előző ciklusban is önkormányzati képviselő. A testület 2006. október 11. és 2010. augusztus 31. között 40 alkalommal ülésezett, melyből hat esetben rendkívüli ülést tartott. A Képviselőtestület a négy év során 744 napirendet tárgyalt, 686 határozatot hozott, 20 alkalommal új rendeletet hozott és 104 alkalommal korábbi önkormányzati rendeletek kiegészítésére illetve módosítására került sor. Az üléseken a képviselők részvételi aránya 91 százalékos volt. A fenti időszakban a testület bizottságai összesen 318 ülést tartottak és 2534 határozatot hoztak. A Képviselőtestület a négy év alatt 65 pályázat benyújtásáról döntött, Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben 17 fő, Pápa Város Pro Publico kitüntetésben 18 fő részesült. Az önkormányzat kiadásainak struktúrájában 2010-ben a fejlesztések 23 százalékot, az oktatás 25 százalékot, az egészségügy 15 százalékot, a szociális ellátás 12 százalékot, a városüzemeltetés 5 százalékot, egyéb költségek pedig 20 százalékot tettek ki.

Csütörtökön négy napirendi pontot tárgyalt meg a testület, mely 22 megjelent képviselővel határozatképes volt. Az első napirendi pont alatt a Városi Óvodák Fáy lakótelepi tagóvodája két nevelési nyelvű óvodai program bevezetésének tapasztalatairól szóló beszámolóról szavaztak. Venczel Csaba, a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója megköszönte Morvai Marianna óvodavezetőnek és munkatársainak munkáját, mint mondta, az általános iskola alsó tagozatos tanáraitól csak pozitív visszajelzéseket kap a gyermekek beszédkészségét és -értését illetően. Áldozó Tamás hozzászólásában kifejtette, nem a közös nyelv hiánya okozza az óvodákban és az iskolákban a gyermekek együtt munkálkodásában a legnagyobb problémát, hanem az, hogyan tudják kölcsönösen elfogadni egymás tudásrendszerét, kultúráját, s ebből sok felesleges félreértés adódik. A beszámolót a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.
Második napirend alatt a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola és Városi Óvodák) szóló beszámolót fogadták el egyhangúan a megjelent képviselők.
Harmadik előterjesztésben az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szóló beszámolóról döntöttek a képviselők. A beszámolót dr. Burcsi Elemér megbízott intézményvezető készítette. Dr. Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő igazgatója megköszönte az együttműködést és a jó kapcsolatot az intézmény és az intézet között.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézet 1993. január 01-én jött létre az alábbi feladatok ellátására: háziorvosi szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat, védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat, munkaegészségügyi ellátás. A beszámolót ellenszavazat nélkül fogadta el.
Vegyes ügyekben a döntöttek a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd lefogadták a Pápai Hús 1913. Kft. és Pápa Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodási szerződés aláírásáról is. Ezt követően ünnepélyes keretek között meg is történt a szerződés aláírása, mely a szakmunkás tanulók képzésével és elhelyezkedésével kapcsolatos. Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a 135., a 136., a 137. és 138-as számú előterjesztésekről.
Dr. Kovács Zoltán az ülés végén megköszönte a képviselők és bizottságok négyéves munkáját. A polgármester két visszavonuló képviselőnek, Harangozó Zsigmondnak és Mészáros Istvánnak az elmúlt húsz évben végzett munkáért és közéleti szereplésért Pro Publico-díjat adományozott. Kövér József és Takács Pál képviselők sem indulnak a következő önkormányzati választásokon, a polgármester az ő munkájukat is megköszönte külön, majd a 2006-2010-es önkormányzati ciklus képviselőitől is búcsút vett.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.