Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Interpelláció a pápai kórház jövőjéről

2012.06.20

Pápa Város Önkormányzata

H-8500 Pápa, Fő u. 12.

 

Dr. Áldozó Tamás Polgármester

részére

 

Tárgy :    Interpelláció a pápai kórház jövőjéről

Interpelláló neve:    Szirbek Rita ( önkormányzati képviselő )

Interpelláció jellege:  írásban és szóban is előadandó

 

Tisztelt Polgármester Úr !


Az önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. §-nak az 1/, 2/, 3/ és 4/ pontjaiban leírt rendelkezései alapján -  “A pápai kórház jövőjéről” címmel  - interpellációt nyújtok be a Polgármester Úrhoz:

Mint ismeretes, ez év január 1-jével a megyei kórház és a farkasgyepűi tüdőgyógyintézet, május 1-jével pedig a megyében lévő összes kórház állami működtetésbe kerül. Ebbe a körbe beletartozik Ajka, Pápa, Zirc, Tapolca és Várpalota. Sok helyen félnek attól, hogy ez a változás osztályok bezárását, funkcióváltást, leépítést jelent. Városunkban és vonzáskörzetében is nagyon sokan aggódnak a betegbiztonság, a kórház és a különböző szakellátások jövője miatt.

A pápai kórház jövője ügyében fontos a tisztánlátás ... Az interpellációmban megfogalmazott kérdésekkel, felvetésekkel ezt kívánom elősegíteni!

 1/   A parlament által  elfogadott vonatkozó törvény három hónapos határidőt ad az átadás-átvételi eljárásra. A pápai Gróf Esterházy Kórház és Szakrendelő ( a továbbiakban GEKSZ ) esetében hol tartanak, milyen szakaszban vannak a GYEMSZI-vel a tárgyalások?

2/   Mennyiben és mely ellátási területeken növeli a bizonytalanságot az államosítás a GEKSZ szakellátásai esetében a kapacitások elosztása és a területi ellátási kötelezettség tekintetében?

3/   A fenntartó-változás, a vagyonmozgás és az átadás-átvételi határidők átütemezése befolyásolja, nehezíti-e az intézmény müködését (eszközbeszerzések, osztályos havi kereten felüli megrendelések)?

4/ Valamilyen formában kárpótolja-e az állam Pápa városát  az elmúlt években a kórház fejlesztésével kapcsolatos önkormányzati beruházásokért, a fejlesztésre fordított önkormányzati pénzeszközökért (pl. műszer- és eszközvásárlások, korszerűsítési-, rekonstrukciós beruházások )?

 
5/    Az átadott ingatlanvagyonnal kapcsolatban történik-e kártalanítás? Mekkora értékkel csökken Pápa város ingatlanvagyona a GEKSZ állami felügyelet alá vonásával? Ugyanis ez a procedúra egyértelműen vagyonvesztést jelent az önkormányzat, a pápaik számára!

6/     2012 januárjában döntöttünk Dr. Vörös Ibolya GEKSZ főigazgatójává választásáról. Mi a garancia a jelenlegi főigazgató tovább foglalkoztatására, hiszen a tv. kötelezően előírja az átvett intézmény vezetésére történő pályáztatást?

7/    A pápai GEKSZ 2012. május 01-ig alkalmazott munkavállalói az államosítás során változatlan létszámmal és változatlan státusszal kerülnek-e átvételre? Továbbra is kívánnak foglakoztatni orvosokat (pl. aneszteziológusok) egyedi szerződés alapján, azaz nem a közalkalmazotti bértábla besorolásának megfelelően, hanem magasabb, egyénileg megállapított jövedelemmel?

8/   Előreláthatólag milyen hatással lesz a pápai betegek gyógyulási folyamataira, a kórház működésére, hogy a tv. 16.§-a szerint szűkül a beutalóhoz kötött szakellátásoknál a térségen belüli szabad intézményválasztás lehetősége, ez a jog csak a beutalóhoz nem kötött ellátásoknál illeti meg a betegeket?

9/    Előreláthatólag mennyiben fogja befolyásolni a GESZK működését az államosítással párhuzamosan zajló országos várólista- nyilvántartási rendszer júliusi életbe léptetése?

10/   A város vezetése fontosnak tartja-e, hogy - az állami fenntartás ellenére - a kórház jövőbeni működéséről, struktúrájáról, fejlesztési projektjeiről stb. a pápai Képviselőtestület tájékoztatást kapjon, akár évenkénti beszámoló formájában?


Kérem, hogy érdemi írásos válaszát az SZMSZ-ben jelzett határidőn belül jutassa el hozzám!

 
Pápa, 2012.06.07.

 

                                                    Tisztelettel:

                                                                                          Szirbek Rita

                                                                                  önkormányzati képviselő

                                                                            

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.